Uitleg richtlijnen veiligheidsborden

Uitleg richtlijnen

  

 

VEILIGHEIDSKLEUREN.Betekenis, doel en toepassing
Het voorkomen, tegengaan of onderbreken van schade veroorzakende handelingen of situaties.
Stop- en verbodstekens, brandbestrijding en brandpreventie.
Gevaar! Duidt op mogelijkheid of aanwezigheid van mechanisch-, elektrisch-, gif-, explosie-, chemisch- en stralingsgevaar. Aandacht vestigen op drempels, lage doorgangen en obstakels.
Reddingstekens, veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen, EHBO posten en hulpverlening.
Informatie ter voorkoming van ongevallen (gebodstekens) en functionele informatie.